զգաստութիւն

զգաստութիւն

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,10
sagesse, modestie

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԳԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 14c գ. σωφροσύνη, σωφρονισμός sobrietas, modestia, temperantia, castitas, emendatio Զգաստն գոլ. պարկեշտութիւն. ցածութիւն. համեստութիւն. ողջախոհութիւն. չափաւորութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (իբր վերացեալ) αἵσθησις, αἵσθημα sensio, sensus, cognitio, intelligentia. Զգացումն, ըմբռնումն, ճանաչումն, տեղեկութիւն. *Տեսութիւնն միայն ունի զերկիւղն, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՄՕԹՂԱԾՈՒԹԻՒՆ. σωφροσύνη, σεμνότης, ἀγνεία temperantia, honestas, pudicitia Ամօթխածն լինել. պարկեշտութիւն. զգաստութիւն. պատկառանք. խիպ, խպընկոտութիւն. ... *Կայցէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՕԹՂԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՄՕԹՂԱԾՈՒԹԻՒՆ. Ամօթխածն լինել. պարկեշտութիւն. զգաստութիւն. պատկառանք. խիպ, խպընկոտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶԳԱՄ — (ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն : Այլ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՑՈՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: 11c գ. Հեռի լինելն ʼի ցոփութենէ. պարկեշտութիւն. ժուժկալութիւն. զգաստութիւն. *Հեզութիւն եւ անցոփութիւն հոգեւոր. Սիսան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. μνηστεύω desponeo, προξενέω concilio եւն. Առիթ լինելով՝ խօսել ʼի հարսնութիւն. այսինքն առինչ լինել՝ որպէս միջնորդ, հրաւէր, հիւրընկալ, թարգման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0310 Chronological Sequence: 6c գ. Ողջախոհութիւն. ողջմտութիւն. զգաստութիւն. σωφροσύνη temperantia *Զառողջախոհութեան բանն կազմէ՝ զպղնձին (օձ կազմելով). քանզի խածեալն ʼի հեշտ ցանկութենէ՝ տեսանելով զառողջախոհութիւն՝ կեցցէ զճշմարիտ կեանսն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՈՂՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0311 Chronological Sequence: 6c գ. որ եւ ԱՌՈՂՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ. σωφροσύνη modestia, temperantia Ողջամտութիւն. առողջամտութիւն. ողջախոհութիւն. զգաստութիւն. պարկեշտութիւն. բարեխառնութիւն. *Նշանակ խոհականութեան փիսովն, եւ առողջամտութեան՝ գեհոն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0354 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ἁγρυπνία vigilantia Արթունն գոլ. անքուն հսկողութիւն. սթափութիւն. ... *Արթնութիւն է լուծումն քնոյ, կենդանւոյն շարժութիւն ʼի բնաւորականն իւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c գ. εὑγνωμοσύνη, εὕνοια bona mens, aequitas animi, benevolentia, εὑθυμία hilaritas Ունելն զբարի միտս եւ զսիրտ. ողջամտութիւն. անկեղծութիւն. միամտութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.